مطالب نوشته شده توسط «رایان افزار» (صفحه ۳)

مطالب نوشته شده توسط «رایان افزار» (صفحه ۳)

مشاهده‌ی امتیاز سیستم در ویندوز 8.1

مشاهده‌ی امتیاز سیستم در ویندوز 8.1

  در ویندوز ویستا از قابلیت جدیدی رونمایی شد که در آن، ویندوز برخی از سخت‌افزارهایسیستم را بررسی کرده، امتیازدهی نموده و در نهایت کمترین امتیاز را به عنوان امتیازپایه‌ی ویندوز انتخاب می‌کرد. برای دسترسی به این قابلیت که Windows Experience Index نام دار...

ادامه مطلب
نحوه ی افزایش رتبه ی سایت در گوگل و یاهو موارد تخلف و تقلب

نحوه ی افزایش رتبه ی سایت در گوگل و یاهو موارد تخلف و تقلب

[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-NxNTLLEVN1qdskk7zBKrMbwZDxFER05coA5E0vAHu_6itVIR][https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScVNUyCnQR2nAJqPj2jl-QDoOK8Vzqao8Q4uGL5-SbfZmkzdkM]اورژانس کامپیوتری رایان...

ادامه مطلب