مطالب نوشته شده در موضوع «اس ام اس جدید عید فطر پیامک عید فطر ۹۳»

مطالب نوشته شده در موضوع «اس ام اس جدید عید فطر پیامک عید فطر ۹۳»

اس ام اس جدید عید فطر  پیامک عید فطر ۹۳

اس ام اس جدید عید فطر پیامک عید فطر ۹۳

  ************************************ دلها همه بهاران شد از شمیم باران مه رخ نموده امشب در عید روزه داران هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران ************************************   پیامک عید فطر جدید در ادامه ...

ادامه مطلب