مطالب نوشته شده در موضوع « مقالات > ویندوز : مقالات اختصاصی ویندوز 7 و Vista»

مطالب نوشته شده در موضوع « مقالات > ویندوز : مقالات اختصاصی ویندوز 7 و Vista»

مشاهده تاریخچه به‏ روز رسانی‏ ها در ویندوز ویستا و 7

مشاهده تاریخچه به‏ روز رسانی‏ ها در ویندوز ویستا و 7

مشاهده تاریخچه به‏ روز رسانی‏ ها در ویندوز ویستا و 7 مشاهده تاریخچه به‏ روز رسانی‏ ها در ویندوز ویستا و 7 Windows Update یکی از ابزارهای موجود در ویندوزهای ویستا و 7 است که امکان به‌رو‌ز نمودن ویندوز را با نصب آخرین پچ‌های امنیتی و نرم افزاری فراهم می‌...

ادامه مطلب