مطالب نوشته شده در موضوع «مناسبتهای مذهبی - رحلت پیامبر اعظم و شهادنت امام حسن مجتبی (علیه السلام ) تسلیت باد.»

مطالب نوشته شده در موضوع «مناسبتهای مذهبی - رحلت پیامبر اعظم و شهادنت امام حسن مجتبی (علیه السلام ) تسلیت باد.»

عکسهای بقیع متبرک و سفر مجازی به قبرستان بقیع

عکسهای بقیع متبرک و سفر مجازی به قبرستان بقیع

عکسهای بقیع متبرک و سفر مجازی به قبرستان بقیع     سفر مجازی به قبرستان بقیع  آیا تاکنون به مدینه سفر کرده اید ؟ آیا حس غریب حضور در قبرستان بقیع را درک کرده اید ؟ امروز می خواهیم سری به بقیع بزنیم . بهشتی که غربتش داغ دلهاست . اگرچه حضور واقعی میسر نیس...

ادامه مطلب