مطالب نوشته شده در موضوع «آموزش نصب انوام مودم Adsl راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن»

مطالب نوشته شده در موضوع «آموزش نصب انوام مودم Adsl راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن»

آموزش نصب و راه اندازی ADSL

آموزش نصب و راه اندازی ADSL

آموزش نصب و راه اندازی ADSL     ADSL مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line (خط نامتقارن دیجیتال مشتری) می‌باشد و طرح مدولاسیونی است که ترافیک شبکه را از طریق همان جفت سیم مسی که در منازل وجود دارد و برای صدا استفاده می‌شود، به محل مشتری ارسال می‌کند....

ادامه مطلب
آموزش نصب انوام مودم Adsl راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن

آموزش نصب انوام مودم Adsl راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن

آموزش نصب انوام مودم Adsl راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن   آموزش نصب انوام مودم ADSL راهنمای رایگان راه اندازی ADSL و کار با آن  طریقه نصب مودم D-Link 200t لطفا جهت نصب مودم ابتدا سیم تلفن را به مودم و از سوی دیگر به پریز تلفن متصل کنید توج...

ادامه مطلب