مطالب نوشته شده در موضوع «ICDl 1»

مطالب نوشته شده در موضوع «ICDl 1»

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL 1                   سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL 1: مهارت سوم: واژه پرداز (MICROSOFT WORD) قسمت اول:آشنایی با محیط کار     آشنایی با تعریف واژه پرداز     آشنایی با روش اجرای نرم افزار WORD     شناخت پن...

ادامه مطلب