مطالب نوشته شده در موضوع «ICDL2»

مطالب نوشته شده در موضوع «ICDL2»

سر فصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL2

سر فصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL2

سر فصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL2                     ·         در این دوره مفاهیم ·         پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات که شامل: 1.     سخت افزار 2.     نرم افزار 3.     شبکه ها ·         استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها که شامل 1.     سی...

ادامه مطلب