مطالب نوشته شده در موضوع «شبکه و اینترنت »

مطالب نوشته شده در موضوع «شبکه و اینترنت »

تفاوت ریزپردازندهای پنتیوم و Celeron

تفاوت ریزپردازندهای پنتیوم و Celeron

    ریزپردازنده ، مهمترین عنصر سخت افزاری استفاده شده در یک کامپیوتر است که اغلب از آن به عنوان "مغز کامپیوتر " ، یاد می گردد. نوع ریزپردازنده استفاده شده در هر کامپیوتر ، تاثیر غیر قابل انکاری را بر تمامی ابعاد حیات یک کامپیوتر داشته و بنوعی ظرفیت عمل...

ادامه مطلب