مطالب نوشته شده در موضوع «آموزش از کار انداختن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷ + تصویر»

مطالب نوشته شده در موضوع «آموزش از کار انداختن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷ + تصویر»

آموزش از کار انداختن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷ + تصویر

آموزش از کار انداختن آپدیت اتوماتیک ویندوز ۷ + تصویر

  [7 آموزش از کار انداختن آپدیت اتوماتیک ویندوز 7 + تصویر]   برای انجام این کار : مراحل زیر را دنبال میکنیم . ۱٫ بر روی منوی Start کلیک نمایید . ۲ – بر روی All Program کلیک کنید تا منوی برنامه باز شوند . و بعد روی Windows Update کلیک نمایید .   [Untitl...

ادامه مطلب