چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟

چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟ ...

چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟
چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟
 

چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟

از لیستها استفاده کنید (شاید؛ منظور همین شماره گذاری در متن) 2. موضوعی باشید، چیزهایی بنویسید که موضوع روز است و هم الان باید خوانده شود 3. تمرین کنید و یاد بگیرید تا در موضوع تخصصی تان به اندازه کافی مهارت داشته باشید 4. خبرهای داغ را سریع منتشر کنید 5. پستهایی بنویسید که در طول یک سال هم کهنه نشوند. تایم-لس باشین 6. در زمره اولین وبلاگهای گروه نوشتاری خودتان باشید و دیگران را هم تشویق کنید که در آن زمینه بنویسند. 7. تجربیات و دانسته های خود را با دست و دلبازی عرضه کنید، مردم میفهمند و خواننده شما میشوند. 8. خبرها و اتفاقات روز را منتشر کنید 9. پستهای کوتاه ولی پرمغز بنویسید 10. خوانندگان را تشویق کنید تا شما را به صد وبلاگ تاپ تکنوراتی هدایت کنید. 11. در مورد گربه، یا دوست-پسر یا بچه هایتان ننویسید 12. پستهای [مهم و لازم] را کامل و طولانی بنویسید 13. در مورد کودکانتان بنویسید! 14. بدذات باشید! در وبلاگتان چیزهای مشکوک و افتراآمیز در مورد وبلاگنویسان [مشهور] بنویسید تا آنها در وبلاگشان با لینک به شما جوابتان را بدهند 15. چاپلوسی کنید، لینکهای محبت آمیز بدهید و چشم داشت کوچکی در مورد لینک مقابل داشته باشید 16. نظرسنجی کنید، آمارها را در نظر داشته باشید و چشم و گوشتان باز باشد 17. پستهایتان را تگ بندی کنید. از دل.شیو.س استفاده کنید 18. Coin a term or two 19. با مشاهیر وبلاگیچگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟

از لیستها استفاده کنید (شاید؛ منظور همین شماره گذاری در متن) 2. موضوعی باشید، چیزهایی بنویسید که موضوع روز است و هم الان باید خوانده شود 3. تمرین کنید و یاد بگیرید تا در موضوع تخصصی تان به اندازه کافی مهارت داشته باشید 4. خبرهای داغ را سریع منتشر کنید 5. پستهایی بنویسید که در طول یک سال هم کهنه نشوند. تایم-لس باشین 6. در زمره اولین وبلاگهای گروه نوشتاری خودتان باشید و دیگران را هم تشویق کنید که در آن زمینه بنویسند. 7. تجربیات و دانسته های خود را با دست و دلبازی عرضه کنید، مردم میفهمند و خواننده شما میشوند. 8. خبرها و اتفاقات روز را منتشر کنید 9. پستهای کوتاه ولی پرمغز بنویسید 10. خوانندگان را تشویق کنید تا شما را به صد وبلاگ تاپ تکنوراتی هدایت کنید. 11. در مورد گربه، یا دوست-پسر یا بچه هایتان ننویسید 12. پستهای [مهم و لازم] را کامل و طولانی بنویسید 13. در مورد کودکانتان بنویسید! 14. بدذات باشید! در وبلاگتان چیزهای مشکوک و افتراآمیز در مورد وبلاگنویسان [مشهور] بنویسید تا آنها در وبلاگشان با لینک به شما جوابتان را بدهند 15. چاپلوسی کنید، لینکهای محبت آمیز بدهید و چشم داشت کوچکی در مورد لینک مقابل داشته باشید 16. نظرسنجی کنید، آمارها را در نظر داشته باشید و چشم و گوشتان باز باشد 17. پستهایتان را تگ بندی کنید. از دل.شیو.س استفاده کنید 18. Coin a term or two 19. با مشاهیر وبلاگی

چگونه بازدید کنندگان وبلاگ‌مان را افزایش دهیم؟

  1. از لیستها استفاده کنید (شاید؛ منظور همین شماره گذاری در متن) 2. موضوعی باشید، چیزهایی بنویسید که موضوع روز است و هم الان باید خوانده شود 3. تمرین کنید و یاد بگیرید تا در موضوع تخصصی تان به اندازه کافی مهارت داشته باشید 4. خبرهای داغ را سریع منتشر کنید 5. پستهایی بنویسید که در طول یک سال هم کهنه نشوند. تایم-لس باشین 6. در زمره اولین وبلاگهای گروه نوشتاری خودتان باشید و دیگران را هم تشویق کنید که در آن زمینه بنویسند. 7. تجربیات و دانسته های خود را با دست و دلبازی عرضه کنید، مردم میفهمند و خواننده شما میشوند. 8. خبرها و اتفاقات روز را منتشر کنید 9. پستهای کوتاه ولی پرمغز بنویسید 10. خوانندگان را تشویق کنید تا شما را به صد وبلاگ تاپ تکنوراتی هدایت کنید. 11. در مورد گربه، یا دوست-پسر یا بچه هایتان ننویسید 12. پستهای [مهم و لازم] را کامل و طولانی بنویسید 13. در مورد کودکانتان بنویسید! 14. بدذات باشید! در وبلاگتان چیزهای مشکوک و افتراآمیز در مورد وبلاگنویسان [مشهور] بنویسید تا آنها در وبلاگشان با لینک به شما جوابتان را بدهند 15. چاپلوسی کنید، لینکهای محبت آمیز بدهید و چشم داشت کوچکی در مورد لینک مقابل داشته باشید 16. نظرسنجی کنید، آمارها را در نظر داشته باشید و چشم و گوشتان باز باشد 17. پستهایتان را تگ بندی کنید. از دل.شیو.س استفاده کنید 18. Coin a term or two 19. با مشاهیر وبلاگی مصاحبه کنید. 20. حتماً به ایمیلهایتان جواب بدهید 21. در پستهایتان از عکس استفاده کنید، عکسهای مساله دار مثلاً. 22. درخشنده و تابناک باشید 23. سعی کنید خوانندگانتان را تشویق کنید تا پستهایتان را لینک کنند، مثلا در سرویسهایی مثل دیگ و دل.شیو.س 24. عکسهایتان را در فلیکر منتشر کنید 25. سعی کنید خوانندگانتان از خروجیهای rss وبلاگتان استفاده کنند. 26. یک دوره آموزشی آغاز کنید و خوانندگان را دعوت کنید تا در یک دوره آموزشی یکماهه شرکت کنند. 27. کامنتهای وبلاگتان را باز بگذارید. 28. در نظر داشته باشید که هر روزی یک روز آغازین است، چون شما هر روز یک خواننده جدید خواهید داشت. 29. پستهای خوب و فرد اعلا  را در جایی جمع کنید. 30. سعی کنید به عنوان یک منبع خوب ولی کمتر شناخته شده شهرت داشته باشین 31. در مورد چیزهایی بنویسید که در مرکز توجه اکثریت فنی وبلاگها هستند، مانند وب 2، آژاکس و… 32. در مورد گوگل بنویسید 33. تبلیغات مربوط به رشته خودتان داشته باشید، که گاهی از متون وبلاگ موثرترند. 34. Don't include comments, people will cross post their responses 35. پستهایی بنویسید که شامل چندین دنبالک (TrackBack) به چندین وبلاگ دیگر باشند، اینگونه آنها شما را خواهند شناخت. 36. آگهی نامه نباشید 37. قالب وبلاگتان را مرتباً بهبود بدهید تا شامل هر امکان تصورکردنی باشد 38. در مورد "وبلاگ نویسی" بنویسید 39. در ایده های خوب ملت کاوش کنید، همیشه و همه وقت 40. سعی کنید اختراعات و ابداعات جدیدی در هنر و هر فعالیت دیگری داشته باشد 41. در روزهای غیر تعطیل مطلب منتشر کنید، چون در آن زمانها خوانندگان بیشتری وجود دارند 42. در یک سلسله موضوع، پایان ناپذیر مطلب بنویسید 43. روزهای آخر هفته پست کنید، چون در آن زمان مطالب کمتری منتشر میشوند. 44. مطالبتان را با لینکهای بسیار زیاد درونش مقطع و تکه تکه نکنید 45. قالب، فونتها و استایلها را چنان آرایش کنید که مانند این باشد که لباس میپوشید تا به ملاقات شخص غریبه ای بروید 46. دائماً خودتان را بدون کوچکترین گذشتی رفع ایراد کنید. 47. خودتان، شغلتان، کتابهایتان، پروژه ها و غیره را در مطالبتان تبلیغ نکنید 48. آرام و بردبار باشید 49. نسبت به کسانی که ازشان الهام گرفته اید ستایشگر باشید 50. سایتهای مختلف پینگ را حتما پینگ کنید. (برای استفاده راحتتر از روش اتوماتیک پینگ استفاده کنید، یا از سایتهای پینگر استفاده کنید) 51. در هر پست فقط در مورد یک موضوع بنویسید، تا آنجا که میشود با جزئیات کامل، و شما یک نویسنده حرفه ای خواهید بود 52. انگلیسی بنویسید 53. البته اگر توانستید چینی بنویسید بهتر است! 54. در مورد چیزهای کمیاب و نایاب بنویسید 55. کند و عقب مانده نباشید 56. در مورد چیزهایی بنویسید که ملت دوست دارند بخوانند و به دوستانشان نشانش بدهند.

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...