دوره آموزشی کاربر رایانه

دوره آموزشی کاربر رایانه   کاربر رایانهاستاندار...

دوره آموزشی کاربر رایانه

دوره آموزشی کاربر رایانه

 

کاربر رایانهاستاندارد آموزشی وزارت کار و امور اجتماعیمجید سبزعلی گل، سیدعلی موسوی

  بودجه بندی استاندارد آموزشی  کاربر رایانه        

شماره هفته

عنوان توانایی

1

توانایی شناخت مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر

توانایی شناخت حافظه اصلی و کاربرد آن

توانایی شناخت دستگاههای ورودی و خروجی و کاربرد آن

2

ادامه توانایی شناخت دستگاههای ورودی و خروجی و کاربرد آن

توانایی شناخت دستگاههای ذخیره سازی و کاربرد آنها

توانایی شناخت Mother Board و اجزای آن

3

ادامه توانایی شناخت Mother Board و اجزای آن

توانایی شناخت Expansion Card و انواع آن

توانایی انتخاب کامپیوتر

4

آزمون

توانایی شناخت نرم افزار

توانایی شناخت شبکه

توانایی شناخت کاربرد IT در زندگی

توانایی استفاده صحیح از کامپیوتر و حفظ سلامت

5

توانایی شناخت امنیت

توانایی شناخت قانون Copyright

توانایی اجرای ویندوز ، شناخت محیط و بکار گیری آن

6

آزمون دوره ای

توانایی کار با پنجره ها

توانایی سفارشی کردن Taskbar  و Desktop

7

ادامه توانایی سفارشی کردن Taskbar  و Desktop

توانایی مدیریت فایلها ، پوشه ها و درایوها

8

توانایی کار با برنامه Wordpad

توانایی سفارشی کردن Windows

9

ادامه توانایی سفارشی کردن Windows

توانایی کار با برنامه های جانبی ویندوز

توانایی بهینه سازی و نگهداری کامپیوتر

10

آزمون

ادامه توانایی بهینه سازی و نگهداری کامپیوتر

توانایی بهینه سازی و نگهداری کامپیوتر

توانایی کار با توانایی بهینه سازی و نگهداری کامپیوتر

توانایی کار با User Account

11

ادامه توانایی کار با User Account

توانایی شناخت مفاهیم شبکه کامپیوتری

12

آزمون دوره ای

توانایی پیاده سازی شبکه های Peer To Peer و کاربرد شبکه

توانایی شناخت سیستم های انتقال اطلاعات

13 و 14

امتحانات نیمسال اول

15

توانایی پیکر بندی شبکه و محیط های انتقال

توانایی شناخت پروتکل ها و لایه ها

16

توانایی برقراری امنیت در شبکه

توانایی کار با Internet

17

ادامه توانایی کار با Internet

توانایی کار با Email

18

ادامه توانایی کار با Email

توانایی تشخیص و از بین بردن برنامه های مخرب کامپیوتر

19

ادامه توانایی تشخیص و از بین بردن برنامه های مخرب کامپیوتر

20

آزمون

توانایی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

21

توانایی نصب سیستم عامل ویندوز

22

توانایی پیکر بندی Window Explorer

23

توانایی تنظیم امکانات ابزارهای اجرایی

24

آزمون

توانایی بهینه سازی و رفع عیوب اجرای ویندوز

25

توانایی محافظت از سیستم

اعمال محدودیت در حساب کاربری

26

ادامه اعمال محدودیت در حساب کاربری

توانایی کار با Network and Internet Connections  و  Connections Network

27

توانایی کار با NetMeeting

توانایی دسترسی راه دور به کامپیوتر

توانایی تنظیم تجهیزات جانبی

28

آزمون دوره ای

توانایی کار با سیستم عامل Linux

29

ادامه توانایی کار با سیستم عامل Linux

30

مرور و آزمون

            تنظیم بارم استاندارد آموزشی  کاربر رایانه        

زمان آموزش(ساعت)

عنوان توانایی

تعداد تست

4

2

توانایی شناخت مفاهیم اولیه و اساسی کامپیوتر

توانایی شناخت حافظه اصلی و کاربرد آن

1

5/5

توانایی شناخت دستگاههای ورودی و خروجی و کاربرد آن

1

4

توانایی شناخت دستگاههای ذخیره سازی و کاربرد آنها

1

6

توانایی شناخت Mother Board و اجزای آن

1

6

توانایی شناخت Expansion Card و انواع آن

1

1

4

3

5/1

3

2

2

توانایی انتخاب کامپیوتر

توانایی شناخت نرم افزار

توانایی شناخت شبکه

توانایی شناخت کاربرد IT در زندگی

توانایی شناخت امنیت

توانایی شناخت قانون Copyright

توانایی استفاده صحیح از کامپیوتر و حفظ سلامت

2

6

4

8

توانایی اجرای ویندوز ، شناخت محیط و بکار گیری آن

توانایی کار با پنجره ها

توانایی سفارشی کردن Taskbar  و Desktop

2

12

6

توانایی مدیریت فایلها ، پوشه ها و درایوها

توانایی کار با برنامه Wordpad

3

14

توانایی سفارشی کردن Windows

2

4

10

6

توانایی کار با برنامه های جانبی ویندوز

توانایی بهینه سازی و نگهداری کامپیوتر

ادامه توانایی کار با User Account

3

7

8

توانایی شناخت مفاهیم شبکه کامپیوتری

توانایی پیاده سازی شبکه های Peer To Peer و کاربرد شبکه

2

2

4

توانایی شناخت سیستم های انتقال اطلاعات

توانایی پیکر بندی شبکه و محیط های انتقال

1

6

3

توانایی شناخت پروتکل ها و لایه ها

توانایی برقراری امنیت در شبکه

1

12

12

توانایی کار با Internet

توانایی کار با Email

4

16

توانایی تشخیص و از بین بردن برنامه های مخرب کامپیوتر

2

12

توانایی پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

1

9

توانایی نصب سیستم عامل ویندوز

1

12

12

توانایی پیکر بندی Window Explorer

توانایی تنظیم امکانات ابزارهای اجرایی

3

10

4

توانایی بهینه سازی و رفع عیوب اجرای ویندوز

توانایی محافظت از سیستم

2

10

ادامه اعمال محدودیت در حساب کاربری

2

6

3

توانایی کار با Network and Internet Connections  و  Connections Network

توانایی کار با NetMeeting

1

4

3

توانایی دسترسی راه دور به کامپیوتر

توانایی تنظیم تجهیزات جانبی

1

16

توانایی کار با سیستم عامل Linux

2

 

جمع بارم

40

 


1 نظر

Tod
Tod  ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۲۳:۴۵:۳۷

I always used to study post in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to web.