واحدهای حافظه کامپیوتر

نویسنده مهندس سیامک عیسی پور   [واحدهای حافظه ک...

واحدهای حافظه کامپیوتر
نویسنده مهندس سیامک عیسی پور
 
واحدهای حافظه کامپیوتر

جدول واحدهای کاربردی و بسیار مهم حافظه رایانه

 

حافظه همانند هر کمیت دیگر دارای مقیاس هایی برای اندازه گیری است.این مقیاس ها عبارتند از :

 

بیت ( Bit ) : کوچکترین واحد حافظه که 0 یا 1 را نگهداری می کند،بیت نام دارد.کلمه Bit مخفف عبارت Binary Digitt است.

بایت ( Byte ) : مجموعه ای از 8 بیت که می تواند یک حرف را نگهداری نماید،این حرف،بایت نیز نام دارد.با یک بایت می توان 256 کاراکتر را نمایش داد.این کاراکتر ها دارای مقادیر 0 تا 2555 می باشد.

کیلوبایت ( Kilobyte ) : مجموعه ای از 1024 بایت است و علامت اختصاری آن K یا KB است.هر کیلوبایت 1024 * 88 بیت است.

مگابایت ( Megabyte ) : هر 1024 کیلوبایت،یک مگابایت نام دارد.هر مگابایت 1024 * 1024 بایت است و با علامت اختصاری MB یا M مشخص می شود.هر مگابایت برابر با 1024 * 1024 * 88 بیت است.

گیگابایت ( Gigabyte ) : هر 1024 مگابایت یک گیگابایت نام دارد که با علامت اختصاری GB یا G مشخص می شود.هر گیگابایت معادل 1024 * 1024 کیلوبایت است و معادل 1024 * 1024 * 10244 بایت می باشد.یک گیگابایت برابر با 1024 * 1024 * 1024 * 8 بیت است.

ترابایت ( Terabyte ) : مجموعه ای از 1024 گیگابایت را ترابایت گویند و با علامت T یا TB مشخص می شود.هر ترابایت معادل 1024 * 1024 مگابایت ، 1024 * 1024 *1024 کیلوبایت ، 1024 * 1024 * 1024 *1024 بایت و 1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 8 بیت است.

پتابایت ( Petabyte ) : مجموعه ای از 1024 ترابایت را پتابایت گویند و با علامت اختصاری P یا PB مشخص می شود.هر پتابایت معادل 1024 ترابایت ، 1024* 1024 گیگابایت ، 1024 * 1024 * 1024 مگابایت ،  1024 * 1024 * 1024 *1024 کیلوبایت ، 1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024 بایت و 1024 * 1024 * 1024 *1024 * 1024 * 8 بیت است.

اگزابایت ( Egzabyte ) : مجموعه 1024 پتابایت،یک اگزابایت نام دارد.علامت اختصاری آن E یا EB است


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...